Partners

Platform-0090

Platform 0090 is een duurzaam internationaal platform –  een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie, residentie, productie en presentatie van transdisciplinaire kunst met aandacht voor tussenruimtes en hibriditeit.Platform 0090 begeleidt een groep kunstenaars in hun hedendaags en vernieuwend artistieke traject en speelt een actieve bemiddelings- en dienstverlenende rol  in multidisciplinaire kunstprocessen.

Website

IN-SITU

Koninklijke Akademie voor Schone Kunsten – In Situ³ is een veelzijdig, multidisciplinair keuzetraject binnen de afstudeerrichting Vrije kunsten. Ze gaat uit van twee principes: een specifieke situatie en een individuele benadering. Je onderzoekt verschillende locaties, hun historische, sociale en esthetische context om vervolgens te experimenteren met diverse materialen en technieken om zo als kunstenaar te reageren op de gegeven omstandigheden.

Website

logo-kunst-werk

Kunst/Werk is een organisatie voor dans. Ze belichaamt een professionele, sociale en menselijke ruimte waarin verschillende danspraktijken zich kunnen ontwikkelen. Het oeuvre van Marc Vanrunxt fungeert daarbij als speerpunt.

Kunst/Werk staat voor radicale dans: het volhouden en herhalen van een beweging, een improvisatie, een samenwerking. Het is een gedurige zoektocht naar een eigen woordenschat, in de dans zelf, en in het discours dat haar begeleidt.

Website

Logo Musica

Musica inspireert tot een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek. Met de vinger aan de pols van de samenleving streven we naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele of sociale achtergrond.

Website

logo-OUT_OF_SIGHT

OUT OF SIGHT werd opgericht door kunstenaars  Dušica Dražić en Wim Janssen. De organisatie zoket naar het verborgen potentieel in datgene wat we al te vaak zien als verschillend, marginal of ongewenst.

Website

WPZimmer_logo green

wpZimmer is een internationale werkplaats voor de kunsten, met een focus op performance, dans en hybride artistieke praktijken. De organisatie draait rond de noden van de artiesten, hun verlangen om te onderzoeken of te creëren en de ontwikkeling van hun vaardigheden en praktijken.

Website

Locaties

Stormkop

STORMKOP is een expressieve (vrij)haven voor jonge en minder jonge avonturiers aan de Droogdokken in Antwerpen.
https://www.stormkop.be/

Studio Katleen Vinck

Studio voor tentoonstellingen, repetities, performances en fotoshoots. De studio kan gehuurd worden door professionele artiesten, organisaties, tentoonstellingen, fotoshoots, ….
https://katleenvinck.be/

Bar Paniek

Bar Paniek is een ontmoetingscentrum voor artistieke kruisbestuiving.
https://www.facebook.com/Bar-Paniek

Tuning People

Tuning People maakt beeldend geluidstheater voor een gevarieerd publiek. Onderzoek en toegankelijk experiment staan centraal, fantasie primeert en tegen heilige huisjes mag al eens geschopt worden.
https://www.tuningpeople.be/

 

Met dank aan:
Stormkop, Royal Academie of Fine Arts Antwerp – In Situ3, Site Bar Paniek/Tuning People, Studio Katleen Vinck, ZNA Cadix Ziekenhuis, STEDELIJK LYCEUM, GARAGE BBS, KRANTENWINKEL BARBARA