Gwendoline Robin

Na een opleiding in de beeldende kunst bouwt Gwendoline Robin al meer dan 20 jaar een werk dat, tussen installatie en uitvoering, haar lichaam in het spel en in gevaar brengt. Vuur en explosieven, maar ook glas en aarde, en momenteel water, zijn allemaal elementen waarmee ze geconfronteerd wordt in vluchtige acties die tijd en ruimte lijken te verdichten.

Sinds 2005 presenteert ze haar voorstellingen op internationale performance- en dansfestivals in Europa, Canada, Chili, Australië en Azië.

Cratère 6899

Een landschap van wachtende materialen, dat aardse woestijnen en hemelse ruimtes oproept. Tijdens de activering probeert Gwendoline Robin de trillingen en energieën van de materialen te horen, hun oscillaties naar de val toe, hun weerstanden met de fysieke eigenschappen van de plaats.

Niets staat vast, alles is onderhevig aan manipulatie, verandering van staat, transformatie gekoppeld aan tijd en gebaren. Spelen met het oneindig kleine en het immens grote, het oneindig dichte en het immens verre.

Een beeld- en geluidslandschap dat op het ritme van de handelingen metamorfoseert en een nieuw territorium wordt om over na te denken.

http://www.gwendolinerobin.be/