Collectief Publiek Geluid

Collectief Publiek Geluid is een groep van jonge makers, muzikanten en geluidskunstenaars die zich richten op muzikale creaties in relatie tot de openbare ruimte. Collectief Publiek Geluid speelt in op architectuur en omgeving (stedelijk & niet-stedelijk) en exploreert de artistieke mogelijkheden ervan. Doorheen de jaren werken ze aan een ‘repertoire’ of ‘canon’ met uitvoerbare werken (lees: stadstunes,gecomponeerde soundscapes, wandelingen, …) voor de publieke ruimte.

Collectief Publiek Geluid is een project van Musica met de steun van C-TAKT.

Locatie werk @ Stormkop – droogdokken, Antwerpen

Wat betekent het om werken te maken voor de openbare ruimte in tegenstelling tot een traditionele concertzaal? Met welke factoren moet u rekening houden als

je muziek maakt op straat, welke artistieke mogelijkheden biedt dit qua presentatie en publiek en wat zijn de risico’s?

In elke nieuwe context wordt bekeken hoe de architectuur en de activiteiten van een specifieke plek de artistieke mogelijkheden ervan bepalen.

https://www.collectiefpubliekgeluid.be/